L CHÚA BA NGÔI A

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến ni đã ban Con Mt Người cho chúng ta. Trong nim tin vào Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta hãy cm t và dâng li cu nguyện :

 

1.     Chúng ta hãy cầu nguyn cho Hi Thánh luôn làm chng cho Tình yêu và s hip nht ca Thiên Chúa Ba Ngôi.

2.     Chúng ta hãy cu nguyn cho các dân tc tin nhn Đức Kitô là Đấng Cu Thế mà Chúa đã sai đến. Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng ai đau kh được ani nâng đ trong nim tin vào Thp Giá Đức Kitô.

3.     Chúng ta hãy cu nguyn cho cng đoàn giáo x chúng ta được Thánh Thn Chúa hướng dn, biết sng yêu thương hiền hòa và khiêm tn.

 

Ly Cha nhân t, Cha đã giao hòa thế gian vi Cha trong Con Yêu Du là Đức Giêsu Kitô và ban Thánh Thần thánh hóa. Xin thương nhậm li chúng con cu nguyn, đ khi tin tưởng vào tình thương Chúa, chúng con vững bước trên đường cu đ và bình an. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.