CHÚA NHT 1 MÙA CHAY A

 

Anh ch em thân mến, Chúng ta đã bước vào Mùa Chay Thánh là thi gian thun tin nht đ thanh luyn và cng c đi sng ni tâm hu xng đáng c hành mu nhim Đức Kitô Vượt Qua. Để đón nhn di dào ơn Chúa, chúng ta hãy tha thiết dâng li cu nguyn :

 

1.     Xin Chúa ban cho các thành phn dân Chúa biết sng đc vâng li, noi gương Đức kitô đã vâng phc cho đến chết và chết trên thp giá.

2.     Xin Chúa m lòng mi người trong thi đi chúng ta biết khao khát nhng s trên tri đang khi tìm kiếm ca ăn trn thế.

3.     Xin Chúa ban sc mnh và bình an cho những người đang gp th thách v nim tin và khó khăn hin ti.

4.     Xin Chúa ban cho mi người trong chúng ta biết yêu mến Li Chúa, chuyên cn cu nguyn và c gng thanh luyn bn thân đ đi sng được thăng tiến.

 

Ly Chúa là Cha chí thánh, chúng con chúc tụng Cha đã ban Đức Kitô làm Đấng Cu Chuc thế gian, xin Cha thương nhìn đến đoàn con đang tin tưởng nguyn cu và chúc lành cho chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.