CHÚA NHT 13 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh chị em thân mến, Nh phép Ra Ti, chúng ta đã đượctr nên Kitô hu và được mi gi sng mt đi sng mi, xng đáng vi ơn gọi làm con cái Thiên Chúa. Gi đây mang tâm tình khiêm tn ca nhng con người đy thiếu xót chúng ta hãy chân thành dâng lên Chúa lời cu nguyn :

 

  1. Xin Chúa tuôn đ Thánh Thn trên mi thành phn dân Chúa, đ mi người biết canh tân đi sng mình theo giáo hun Đức Kitô.
  2. Xin Chúa m lòng các dân tc biết khao khát tìm kiếm và sng theo chân lý đ mi người được vui hưởng bình an.
  3. Xin Chúa củng c nim tin và lòng mến ca nhng người được kêu gi phc v Tin Mng, đ đi sng h được luôn thăng tiến.
  4. Xin Chúa dy mi người trong chúng ta biết yêu mến và sng theo con đường Thp Giá, đ mi ngày được lôi kéo đến gn Chúa hơn.

 

Lạy Cha chí thánh, chúng con chúc tụng và t ơn Cha vì Cha đã đưa chúng con lên hàng con cái, xin Cha thương nhậm li cu nguyn mà chúng con tin tưởng khn nài. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu