CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa mun cho con người được tr nên tinh tuyn thánh thin trước Nhan Người, và đ kin toàn ý đnh yêu thương này, Người đã quy t tt c trong Đức Kitô Cu Thế. Vy chúng ta hãy nâng tâm hồn lên chúc tng t ơn Thiên Chúa và thiết tha cu nguyn :

 

  1. Cu cho Hi Thánh rao ging Tin Mng, xin Chúa cng c li ging ca các tông đ bng chính gương sáng đạo đc nơi các ngài.
  2. Cầu cho con người thi đi, xin Chúa thanh luyn tâm hn mi người vi khát vng li hng sng.
  3. Cu cho nhng người đau kh thiếu thn, xin Chúa ban sc mnh nâng đ đ các anh ch em y biết đón nhn th thách vi tâm tình vui v trong nim tin cy mến.
  4. Cu cho cng đoàn hin din, xin Chúa thúc đy mi người chúng ta biết nhit tâm vi s mng loan báo Tin Mng trong chc năng ca mình.

 

Ly Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, chúc tng Chúa đã yêu thương và ban ân sủng đ chúng con được tr nên con cái và người tha kế Nước Tri, xin nhm li chúng con tin tưởng và phó thác dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu