CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Chúa Giêsu đã khuyên nh mi người “Tiên vàn hãy tìm Nước Thiên Chúa, còn các s khác Người s ban thêm cho”. Thành tâm tin vào Li Chúa nhn nh, chúng ta hãy st sng dâng li cu nguyn cho Hi Thánh, con người và thế gii hôm nay :

 

  1. Chúng ta hãy cu nguyn cho các thành phn dân Chúa luôn ý thc ơn gọi cao quý ca mình là được kêu gi nên thánh, đ trong đi sng c th, mi người biết quy hướng tt c đi mình v Chúa.
  2. Chúng ta hãy cu nguyn cho thế giới hin ti được ơn nhận biết Chúa là “Nguyên thy và cùng đích” mi loài.
  3. Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng ai đang mit mài tìm kiếm chân lý được ơn Chúa soi dẫn và tràn đy bình an.
  4. Chúng ta hãy cu nguyn cho cng đoàn đang c hành phng v hôm nay được đng tâm nht trí, vâng phc Li Chúa và giúp nhau thăng tiến.

 

Ly Cha chí thánh, chúng con t ơn Cha đã ban đức tin cho chúng con, xin cha đoái nhn li cu nguyn mà đoàn con va dâng lên như của l đơn sơ nhưng chân thành. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu