CHÚA NHT 19 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh chị em thân mến, Đức tin là mt ân hu Chúa ban nhưng không. Là tín hữu, chúng ta hãy chân thành dâng lên Chúa li chúc tng t ơn vì đã được ơn nhận biết Chúa, nhưng chúng ta cũng tha thiết cu nguyn đ được Chúa ban thêm đc tin cho bn thân và anh em :

 

  1. Xin Chúa chúc lành cho công cuộc Phúc âm hóa ca Hi Thánh và làm cho mi thành phn dân Chúa luôn ý thc s mng quan trng này.
  2. Xin Chúa m lòng các dân tc tìm kiếm chân lý và mau mn đáp tr vi tinh thn khiêm tn vâng phc.
  3. Xin Chúa cng c nim tin nơi các anh em đang trải qua nhng cơn thử thách và ban cho h được bình an.
  4. Xin Chúa thúc đy mi người chúng ta biết trung thành làm chng cho Chúa bng mt đi sng tt lành thánh thin.

 

Ly Cha là Cha chí thánh, Cha hng biết rõ nhng gì chúng con thiếu thn và sn lòng ban phát dư đầy cho con cái, xin nhm li chúng con cu nguyn trong nim tin phó thác. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu