CHÚA NHT 21 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Đức Kitô là Con Thiên Chúa hng sng. Li tuyên xưng ấy đã được chính Chúa Kitô chúc phúc. Chúng ta va cùng nhau tuyên b đc tin tông truyn, giờ đây chúng ta hãy hip nht vi nhau dâng li cu nguyn lên Thiên Chúa :

 

  1. Xin Chúa ban cho mi thành phn dân Chúa biết gn bó vi Chúa Kitô và vâng phc tác đng ca Chúa Thánh Thn.
  2. Xin Chúa ban cho nhng ai đang tìm kiếm chân lý hoc ánh sáng Chúa Kitô soi dẫn và tín phc Người.
  3. Xin Chúa ban cho các anh ch em đang gp khó khăn trong đi sng được an i nh s nâng đ và cm thông ca con người.
  4. Xin Chúa ban cho mi người tham d phng v hôm nay được cng c nơi Bàn Tiệc Li Chúa và Thánh Th, biết không ngừng làm chng cho Chúa Kitô.

 

Ly Cha toàn năng và nhân hu, Cha đã yêu thương con người đến ni ban Đức Kitô, Con Mt yêu du làm Đấng Cu Thế, xin Cha vui nhn li cu nguyn mà chúng con va đng tâm nht trí dâng lên Cha. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu