CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Đức ái đòi hi chúng ta phi biết quan tâm đến người khác. Đó cũng là mt cách biu l lòng mến Chúa yêu Người. Vy, chúng ta hãy nhìn đến các nhu cu ca con người và dâng lên Chúa li cu nguyn :

 

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn hiệp nht mi thành phn dân Chúa trong mt đc tin vi li cu nguyn.

Chúng ta hãy cu xin Chúa cho các tha tác viên đang thi hành tác v hòa gii được mc ly tâm hn cu thế ca Chúa Kitô.

Chúng ta hãy cu xin Chúa cho các tội nhân biết khiêm tn nhìn nhn nhng yếu đui ca mình và tin tưởng chy đến vi Chúa nơi Tòa cáo giải.

Chúng ta hãy cu xin Chúa cho chính chúng ta được nên hoàn thin hơn bằng đi sng qung đi.

 

Ly Cha, Cha đã cho con người được thông d vào bản cht tình yêu Cha, xin thương nhậm li chúng con cu nguyn, nh đó chúng con sng trung tín theo li giáo hun ca Con Cha. Người là Thiên Chúa hng sng hng tr muôn đi.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu