CHÚA NHT 27 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Chúa Kitô được gi là Đấng Emmanuen nghĩa là Thiên Chúa cùng chúng ta. Người đã đến trn gian đ mang li bình an cho con người. Trong tâm tình cm t Thiên Chúa, chúng ta hãy tin tưởng dâng li cu nguyn :

 

  1. Cu cho Hi Thánh, xin Chúa ban cho các Kitô hu biết trung thành gìn giữ đc tin và giáo hun tông truyn.
  2. Cu cho các dân tc, xin Chúa ban cho mi người biết đi x vi nhau bng tình yêu chân thành và thái đ tôn trng anh em mình.
  3. Cu cho nhng người đang gp đau kh, xin Chúa ban sc mnh nâng đ và dy chúng ta biết cảm thông chia s qua vic làm c th.
  4. Cu cho cng đoàn giáo x, xin Chúa cho chúng ta biết mc ly tâm hn du hin khiêm tn ca Chúa Kitô.

 

Ly Cha Toàn năng và nhân hu, ch mình Chúa ban phát mi ơn lành, xin nhậm li chúng con cu nguyn vi nim tin tưởng phó thác. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu