CHÚA NHT 28 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Chúa Kitô đã dùng Thp Giá đ chiến thng s chết và ban sc mnh cho con người. Tin tưởng và cy trông nơi Người chúng ta hãy cu nguyn với Cha trên tri :

 

  1. Vì các ch chăn trong Hi Thánh được trao phó trách nhim hướng dn dân Chúa, xin Chúa cho các ngài được tinh thn cương nghị và lòng trung thành vi ơn gọi ca mình.
  2. Vì con người trong thế gii hôm nay hng khao khát được hưởng mt nền hòa bình đích thực, xin chúa cho các dân tc biết góp phn xây dng tình huynh đ vi nhau.
  3. Vì s thiếu thn là mt nguyn nhân gây đau kh cho con người, xin Chúa rng ban cho các gia đình được no đ trong cuc sng hng ngày.
  4. Vì tt c chúng con cùng quy tụ nơi đây để c hành mu nhim thánh, xin Chúa cho đi sng chúng con nh s thông phn vào s sng ca Chúa, biết nêu cao đi sng thánh thin.

 

Ly Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa đã m lòng nhân t mi gi chúng con làm con cái, xin d thương và ban xuống ân sng di dào cho đi sng chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu