CHÚA NHT 30 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Lut mến Chúa yêu người là nn tng và trng tâm giáo hun ca Đức Kitô. Để có th sng trn tinh thn vi lut này, chúng ta cn được Thiên Chúa thanh luyn và củng cố. Vy chúng ta hãy khiêm tn dâng li cu nguyn :

 

  1. Cu cho các thành phn dân Chúa ngày càng thm nhun Li Chúa, xin Chúa dy các Kitô hu biết thánh hóa cuc sng hng ngày ca mình trong tình yêu.
  2. Cu cho con người trong thế gii hôm nay được vui sng, xin Chúa ban cho các dân tc biết thc hành tinh thn tương thân tương ái.
  3. Cầu cho nhng người đang hiến thân vì ích chung được nâng đ, xin Chúa chúc lành cho nhng đóng góp ca h và làm tăng thêm nhiu thành qu tt đp.
  4. Cu cho mi người chúng ta biết n lc hơn trong cách cư xử vi anh em, xin Chúa luôn nhc nh chúng ta nh đến thân phn yếu hèn ca mình mà có thái đ du hin khiêm tn.

 

Ly Cha là Thiên Chúa tình yêu, chúng con chúc tng Cha vì đã sai Đức Kitô đến trn gian đ nh Người mà chúng con được biết Cha xin nhm li chúng con cu nguyn, đ vi Cha, chúng con đ sc thc hành giáo hun ca Con Cha. Người là Thiên Chúa hng sng hng tr muôn đi.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu