CHÚA NHT 32 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến,

 

Vào cui năm thi gian phng v, Li Chúa không ngng nhc nh chúng ta tnh thc vì không biết ngày giờ Đức Kitô tr li vinh quang. Vy chúng ta hãy chân thành dâng li cu nguyn đ nh ơn Chúa chúng ta biết sng thi gian hin ti theo ý Chúa mun :

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho Hi Thánh, xin Chúa cho mi thành phn dân Chúa biết gn bó vi Đức Kitô qua kinh nguyện và thc hành bác ái.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho thế gii, xin Chúa luôn hướng dn con người thi đi biết ý thc tìm kiếm điu cao thượng đang khi mit mài vi công vic trn thế.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho các anh ch em đã qua đi, xin Chúa đưa họ v vui hưởng Nhan Thánh Chúa.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho nhau, xin Chúa cng c nim tin và gia tăng lòng mến nơi chúng ta, để trong cuc đi trn gian này, chúng ta biết trung thành bước theo Đức Kitô.

 

Ly Chúa Toàn năng hng hu, Chúa là nguồn mạch phân phát mi ân sng, xin lng nghe li chúng con cu nguyn và rng lượng tuôn tràn nhng ơn lành do tình thương Chúa. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.