CHÚA NHT 6 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Đức Kitô, Thy dy chân lý đã đến đ kin toàn l lut và các ngôn s. Trong tâm tình lng nghe ca người môn đ, chúng ta hãy thành tâm dâng li cu nguyn :

 

·         Ai gi và dy người ta giữ mt trong nhng điu nh mn nht s được k là người cao c trong Nước Tri ; Chúng ta hãy cu nguyn cho Hi Thánh luôn trung thành vi giáo hun ca Đức Kitô khi rao ging Tin Mng.

·         Thiên Chúa không truyn dy ai làm điu gian ác và không cho phép ai phạm ti. Chúng ta hãy cu nguyn cho mi người biết khao khát chân lý và sng theo lương tâm ngay lành.

·         Đừng gây c vp phm ! Chúng ta hãy cu nguyn cho gii tr hôm nay biết quý trng đc khiết tnh và sng xng hp vi phm giá cao quý ca con người đã được dng lên ging hình nh Thiên Chúa.

·         Hãy làm hòa vi anh em ! Chúng ta hãy cu nguyn cho cng đoàn chúng ta luôn hòa thun và bình an. Ly Cha nhân ái, chúng con t ơn Cha đã ban cho thế gian Người Con Mt yêu du là Đức Kitô.

 

Xin Cha thương chúc lành cho các ước nguyn ca chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.