CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa hng lưu tâm chăm sóc dân người. Tin tưởng và phó thác tt c cho Chúa, chúng ta hãy st sng dâng li cu nguyn :

 

  1. Cu cho Hi Thánh là Hin thê Chúa Kitô, xin Chúa cho Hi Thánh luôn trung thành gắn bó vi Chúa kitô và quan tâm tìm kiếm nước tri.
  2. Cu cho các ch chăn là nhng tha tác viên ca Thiên Chúa và là người phân phát các mu nhim ca Thiên Chúa, xin cho các ngài mc ly tâm tình cu thế ca Chúa kitô là s vâng phc, lòng khiêm tốn và du hin.
  3. Cu cho con người trong thế gii hôm nay đang mang nng ưu tư và lo lắng, xin Chúa làm cho h được tràn đy vui mng và hy vng vì thái đ phc v ca Hi Thánh.
  4. Cu cho cng đoàn giáo x, xin Chúa dy mi người chúng ta biết qung đại vi nhau trong tư tưởng, li nói và vic làm.

 

Ly Chúa toàn năng, cha đã yêu thương con người được to nên ging hình nh Cha và còn ban cho con ngun ơn trở nên con cái, xin Cha chúc lành cho nhng ước nguyn ca chúng con va chân thành dâng lên. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu