L THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU A

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến ni đã ban Con Mt Người đ chúng ta được sng và sng di dào. Trong tâm tình cm t, chúng ta hãy st sng dâng li cu nguyn :

 

1.     Chúng ta hãy cu nguyn cho Hi Thánh luôn sng du hin và khiêm tn, đ tr nên du ch của tình yêu nơi Thánh tâm Chúa Giêsu.

2.     Chúng ta hãy cầu nguyn cho thế gii hôm nay được ln lên trong tinh thn liên đi và huynh đ chân thành.

3.     Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng người đang lao nhc và gánh nng trong cuc sng được s nâng đ và b sc nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.

4.     Chúng ta hãy cầu nguyn cho cng đoàn (giáo x) chúng ta được thm nhun tình thương của Thánh Tâm Chúa Giêsu mà tn tình yêu thương mọi người.

 

Ly Chúa, xin thương nhậm li chúng con cu nguyn, đ khi trung thành sng theo tâm tình của Thánh Tâm Con Chúa, tâm hn chúng con được bình an. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.