CHÚA NHT 4 MÙA VỌNG A

 

Anh chị em thân mến, L Chúa Giáng Sinh đã gn k, Li Chúa hôm nay gii thiu tm gương Đức Maria và Thánh Giuse đón tiếp Chúa. tin tưởng vào s khích l đó, chúng ta khiêm tn dâng li cu nguyn :

 

 

Ly Thiên Chúa toàn năng, Chúa truyn dy chúng con dọn đường cho Chúa ng đến, xin lng nghe li chúng con nguyn cu mà tuôn đ hng ân thánh hóa đ chúng con biết luôn tiến bước theo thánh ý Chúa. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.