CHÚA NHT 2 PHC SINH B

 

Anh chị em thân mến,

 

Cng đoàn tín hu ban đu đã quy t chung quanh các tông đ và đng tâm nht trí trong mt đc tin, mt lòng mến. Chiêm ngm gương sáng nếp sng y, chúng ta dâng li ngi khen Chúa và st sng cu nguyn :

-         Xin Chúa cho mi thành phn dân Thánh biết biu l các đc tính ca Hi Thánh “duy nht, thánh thin, công giáo và tông truyn”.

-         Xin Chúa cho mi người sng trong thế gii hôm nay được bình an hnh phúc và cho các quc gia ngày càng hiu biết và giúp đ nhau hơn.

-         Xin Chúa giữ gìn và làm tăng trưởng đc tin ca nhng anh ch em va lãnh nhn phép ra, đ h luôn trung thành làm chng v Chúa.

-         Xin Chúa m lòng mi người chúng ta biết nhit tâm yêu mến và xây dng Hi Thánh theo đòi hi ca đc tin.

 

Ly Cha toàn năng, chúng con ca ngi việc Cha đã làm cách kỳ diu là phc sinh Đức Giêsu Kitô Con Cha đ ban ơn cứu ri và nhn chúng con làm con cái. Xin Cha đoái thương nhậm li cu nguyn chân thành chúng con va dâng lên vi nim tin Chúa s ưng thuận. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu