CHÚA NHẬT 4 PHC SINH B

 

Anh ch em thân mến,

 

Đức Giêsu Kitô là Mc T nhân lành đã hy sinh mng sng cho đoàn chiên, đ nh Danh Người mà tt c được cu ri. Tuyên xưng niềm tin vào Người, chúng ta mong mun được mãi mãi liên kết vi V Chúa Chiên mà chân thành dâng lên Cha trên trời li cu nguyn :

-         Chúng ta cùng cu xin cho mi thành phn dân Thánh biết noi gương cộng đoàn tín hu ban đu luôn sng đng tâm nht chí vi nhau trong nim tin và lòng mến.

-         Chúng ta cùng cu xin cho mi thành phn trong thế gii hôm nay được Thánh Thn soi dn, đ mi người biết chuyên chăm tìm kiếm s sng đích thc nơi Chúa Kitô.

-         Chúng ta cùng cầu Chúa cho nhng ai được gi sng đi tn hiến vì Nước Tri biết n lc thanh ty và biến đi đi sng mình trong ơn Chúa.

-         Chúng ta cùng cầu xin chúa cho mi người trong cng đoàn hin din nơi đây được ngày càng thêm hiu biết, yêu mến và nên ging Chúa Kitô hơn.

 

Lạy Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, trong kế hoch nhim mu, Cha đã ban Con Mt yêu du cho thế gian đ Người trở nên V Mc t tt lành, chúng con đang ca tng và tôn vinh Người, xin đón nhn tâm tình đơn sơ chân thành của chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu