CHÚA NHT 5 PHC SINH B

 

Anh ch em thân mến,

 

Li Chúa hôm nay khng đnh vi chúng ta chân lý này là : “Con người ch được trin n và sng trong Chúa Kitô”. Ý thc điu y, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa li cu nguyn cho Hi Thánh và cng đng nhân loi :

 

-         Xin Chúa cho mi thành phn dân Chúa biết thường xuyên gn bó vi Chúa Kitô qua việc chăm chú lng nghe Li chúa và đón nhn s sng ca Người nơi Bàn Tiệc Thánh Th.

-         Xin Chúa cho đi sng trn thế ca con người hôm nay được đy phn khi và bình an, trong ý thc xây dng tình đoàn kết huynh đ nơi mỗi người.

-         Xin Chúa cho nhng ai được tái sinh trong Phép Ra ngày càng tr nên mi m và phong phú.

-         Xin Chúa cho mi người hin din trong cng đoàn phng v hôm nay được Thánh Thn hướng dn, sng trn vn vi lut bác ái đi vi mi người như Chúa truyền dy.

 

Ly Thiên Chúa là Cha chí thánh, mọi vinh quang và danh d thuc v Cha vì Cha đã hoàn tt chương trình cứu thế nhim mu đ toàn th nhân loi được sng, xin nhm li chúng con cu nguyn trong tâm tình hiếu tho. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu