CHÚA NHT 6 PHỤC SINH B

 

Anh chị em thân mến,

 

Đức Kitô đã yêu thương chúng ta với mt tình yêu trn vn. Người đã hy sinh mng sng vì chúng ta và gi chúng ta là bn hu. Ngm nhìn gương sáng và tình yêu cao vời ca Người, chúng ta dâng li ca tng và nguyn xin :

 

-         Cu cho Hội Thánh, xin Chúa thanh ty và đi mi đi sng cho mi thành phn dân Thánh trong tinh thn phc v theo gương Đức Kitô.

-         Cu cho các dân tc, xin Chúa ban Thánh Thn soi dn mi người trong thế gii này, đ khp nơi Danh Chúa được nhn biết và tôn vinh.

-         Cầu cho gii tr, xin Chúa thánh hóa và chúc lành tình yêu t nhiên gia các bn tr, đ tình yêu y luôn trong sáng và trung thc.

-         Cu cho cng đoàn, xin Chúa dy mi người chúng ta biết sng bác ái vi anh em đ ngày càng nên ging Chúa.

 

Ly Chúa Tình Yêu, Chúa đã dạy chúng con sng yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con, xin cho chúng con luôn hân hoan vì được Chúa nhm li và trong cuc đi trn gian này, chúng con biết làm chng v Chúa gia mi người. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu