CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH

 

Anh chị em thân mến,

 

Chúng ta đã vui mừng vì Đức Kitô sống lại (và đã lên trời).

Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng nguyện cầu xin Chúa lắng nghe lời kêu xin tha thiết của Con yêu dấu Chúa và lời van nài khiêm tốn của chúng ta :

 

1/ Chúng ta hãy cầu nguyện cho các mục tử chăm sóc các linh hồn, để các ngài xứng đáng dẫn dắt đoàn chiên đã được Đức Kitô Mục Tử nhân lành giao phó. Chúng ta dâng lời cầu nguyện!

2/ Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới được hưởng nền hòa bình chân chính của Đức Kitô. Chúng ta dâng lời cầu nguyện!

3/ Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em đang đau khổ, để nỗi buồn của họ trở thành niềm vui và không ai có thể lấy mất niềm vui ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện!

4/ Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta được bền lòng tin tưởng mà làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện!

 

Lạy Chúa, Chúa thấu hiểu cuộc đời con người

luôn bị những tham vọng khác nhau chi phối ;

xin Chúa thương đoái nhận những ước muốn và lời nguyện cầu

của những người tưởng kêu xin.

Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu