CHÚA NHT 10 THƯỜNG NIÊN

 

Anh ch em thân mến,

Ngay t khi con người mi sa ngã phm ti, Thiên Chúa đã ha ban ơn cứu đ và nh Đức Kitô thc hin ý đnh này. Chúng ta hãy cm t lòng nhân hu ca Người mà dâng li cu nguyn cho Hi Thánh và thế gii hôm nay :

 

-         Xin cho các thành phn dân Chúa biết tìm kiếm và thc thi ý Chúa trong đời sng hàng ngày.

-         Xin cho con người thi đi được ơn Thánh Thần soi dn, biết sng phù hp vi lương tâm ngay thẳng.

-         Xin cho nhng người t khước Chúa vì ti li hay gương xấu trong Hi Thánh, được Chúa lôi cun đ h tr v vui sng trong tình thương của Chúa.

-         Xin cho mi người hin din nơi đây được đy sc mnh ca Chúa, biết tránh xa dp ti và thc tâm làm đp lòng Chúa.

 

Ly Cha là Thiên Chúa cu đ chúng con,

chúng con xin chúc tng tôn vinh Cha,

Cha đã yêu thương cho chúng con được sng

sng di dào trong Đức Giêsu Con Cha,

xin nhm li chúng con khn nài

ban muôn ơn lành theo lòng nhân hậu Cha.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu