CHÚA NHT 11 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

 

Trên bình din cá nhân cũng như tập th, cuc sng ca con người được mi gi phi thăng tiến vì Thiên Chúa to thành mi sĐấng Thánh. Trước mt Chúa, chúng ta cùng ý thc thân phn mng dòn đ chân thành dâng lên Chúa li cu nguyn, xin Người lp đy mi khát vng ca chúng ta :

 

-         Xin Chúa hiệp nht các thành phn dân Thánh trong mt đc tin, đ Hi Thánh xng đáng là du ch và bí tích cu đ muôn dân.

-         Xin Chúa ban bình an và nim vui cho các dân tc, đ mi người trong thế gii hôm nay cùng n lc kiến to hnh phúc cho nhau.

-         Xin Chúa nâng đỡ i an nhng người đau kh thiếu thn đ h được luôn can đm vượt qua nhng khó khăn tr ngi.

-         Xin Chúa thanh ty tâm hn mi người chúng ta, đ đi sng chúng ta ngày càng đp lòng Chúa.

 

Ly Cha chí thánh,

Cha đã to dng con người ging hình ảnh Cha

mi gi tr nên hoàn thin như Cha,

xin nhậm li chúng con cu nguyn và rng ban ơn lành

trợ giúp đi sng chúng con luôn xng đáng vi tình thương của Cha.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu