CHÚA NHT 12 THƯỜNG NIÊN

 

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu Kitô đã chết và sng li vì chúng ta đ con người chúng ta được tr nên con cái Thiên Chúa. Ý thc hng ân cao quý này, chúng ta st sng dâng lên Cha trên tri li t ơn và cầu nguyn :

 

-         Xin cho mi thành phn dân thánh được ơn hoán cải và canh tân đi sng, xng danh là Kitô hu.

-         Xin cho các dân tc trong thế gii hôm nay được luôn khát khao chân lý và thành tâm sng theo lương tâm ngay thẳng.

-         Xin cho nhng ai gp th thách v nim tin được ơn nâng đỡ, biết trung tín cy da vào Chúa là Cha quan phòng.

-         Xin cho mỗi người hin din nơi đây trở nên nhng con người mi và nhit thành làm chng tá cho Chúa Kitô.

 

Ly Cha là Cha nhân ái hng thu sut mi s,

xin nhm li chúng con cu nguyn

ban phát các ơn lành cho thoả lòng chúng con mong ước.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu