CHÚA NHT 13 THƯỜNG NIÊN  

 

Anh ch em thân mến,

 

Qua nhng phép l Chúa Giêsu thc hin, Thiên Chúa đã biu l quyn năng ca Người nhm gii thoát con người hi sc thng tr ca s d. Chúng ta hãy chạy đến vi Người và tin tưởng cu nguyn :

-         Xin Chúa thánh hóa công vic phc v ca các tha tác viên trong Hi Thánh, đ dân Chúa được hân hoan và ln lên nh s ân cn chăm sóc ca các ngài.

-         Xin Chúa ban Thánh Thn soi sáng con người đi biết tìm kiếm Chân- Thin- M vi tinh thn hip nht và hòa bình.

-         Xin Chúa rng ban ân sng nâng đ các anh ch em thiếu thn và m lòng mi người biết thc hành tinh thn chia s huynh đ.

-         Xin Chúa dy mi người chúng ta biết sng qung đi vi anh em trong cuộc sống c th hàng ngày.

 

Ly Cha là Đấng giàu lòng thương xót,

Cha đã ban Đấng Cu Chuc là Đức Giêsu Kitô

nh Người, Cha rng ban ơn lành cho chúng con.

Xin nhậm li chúng con tin tưởng nguyn cu.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu