CHÚA NHT 15 THƯỜNG NIÊN

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa mun cho con người được tr nên tinh tuyn thánh thin trước Nhan Người và đ kin toàn ý đnh yêu thương này, Người đã quy t tt c trong Đức Kitô Cu Thế. Vy chúng ta hãy nâng hn lên chúc tng Thiên Chúa và thiết tha cu nguyn :

 

- Cu cho Hi Thánh rao ging Tin Mng, xin Chúa cng c li ging dy ca các tông đ bng chính gương sáng đạo đc nơi các ngài.

- Cầu cho con người thi đi, xin Chúa thanh luyện tâm hn con người vi khát vng Li Hng Sng.

- Cu cho nhng người đau kh thiếu thn, xin Chúa ban sc mnh nâng đ đ các anh ch em y biết đón nhn th thách vi tinh thn vui v trong nim Tin- Cy- Mến.

- Cu cho cng đoàn hin diện, xin Chúa thúc đẩy mi người chúng ta biết nhit tâm vi sc mnh loan báo Tin Mng trong chc năng ca mình.

 

Ly Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô,

chúc tng Cha đã yêu thương và ban ân sủng

đ chúng con được tr nên con cái và người tha kế Nước Tri.

Xin nhậm lời chúng con tin tưởng và phó thác dâng lên Chúa.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu