CHÚA NHT 16 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

Thiên Chúa là Mc T duy nht là tt lành, hng quan tâm chăm sóc dy d chúng ta. Vi nim tin phó thác trọn vn cuc đi cho Người chúng ta dâng li cu nguyn :

 

- Vì Chúa đã dùng Thp Giá ca Chúa Kitô liên kết mi dân tc nên mt, xin cho Hi Thánh được hip nht và bình an.

- Vì Chúa thương đoàn chiên bơ vơ như chiên không người chăn, xin cho mi người trong thế gii hôm nay được nhiu cơ hội đón nhn Tin Mng.

- Vì Chúa Kitô luôn quan tâm đc bit đến các môn đ, xin cho các ch chăn được an i và thêm sc mnh nh đi sng cu nguyn.

- Vì Chúa Kitô đã giao hòa con người vi Thiên Chúa xin cho chúng ta là k tội biết dt khoát tr v đón nhn ơn tha thứ và nim vui.

 

Ly Cha là Mc T hng hu,

Cha đã làm phát sinh Hi Thánh t cnh sườn Đấng b đâm thâu trên Thp Giá

và Cha hng gìn gi Hi Thánh luôn tinh tuyn,

đ Hi Thánh li hết mình phc v phn ri con người.

Xin nhm li chúng con cu nguyn và rng ban muôn ơn lành.

Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu