CHÚA NHT 17 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

Theo ý Thiên Chúa mun, mi người đu được kêu gi nên thánh. Nhưng chúng ta cũng ý thc thân phận lm li yếu hèn phi cy da vào lòng nhân t ca chính Thiên Chúa. Vy chúng ta hãy khiêm tn dâng li cu nguyn :

 

- Cu cho Hi Thánh, xin Chúa hip nht các Kitô hu và cho n lc ca mi thành phn dân Kitô giáo được hu hiu.

- Cu cho thế gii hôm nay, xin Chúa ban cho người thi đi biết khao khát s sng đích thc và trường tn.

- Cu cho nhng người nghèo kh, xin Chúa rng ban lương thực cn thiết và dy chúng ta biết cm thông chia s c th.

- Cu cho cng đoàn giáo x, xin Chúa làm tăng trưởng đời sng cng đoàn chúng ta bng tinh thn du hin khiêm tn ca mi người.

 

Ly Chúa là Đấng Thánh,

Chúa đã to dng con người ging hình nh Chúa

và còn tái to trong máu cu chuc ca Đức Kitô.

Xin nhm li chúng con cu nguyn vi khát vng được biến đổi

xng đáng vi ơn Con Chúa rng ban.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu