CHÚA NHT 18 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

Nh tình thương của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã tr nên “Bánh ban s sng cho nhân loi được no đ”, khi Người hiến dâng mạng sng và thiết lp bí tích Thánh Th làm lương thực cho thân phn l hành ca con người. Trong tâm tình chúc tng t ơn Chúa, chúng ta hãy sốt sng cu nguyn :

 

- Cu cho dân Kitô giáo, xin Chúa biến đi đi sng các tín hu luôn phù hp vi giáo hun của Đức Kitô.

- Cu cho các dân tc, xin Chúa m lòng con người thi đi biết khao khát và tìm kiếm s sng đích thc.

- Cu cho các bnh nhân, xin Chúa nâng đ nhng người yếu đau bng sc mnh ca Thánh Th Chúa.

- Cu cho cng đoàn, xin Chúa ban Thánh Thn thanh luyện và hướng dn mi người chúng ta biết canh tân đi sng trong ơn Chúa.

 

Lạy Cha là ngun mch s sng đi đi,

Cha cho con người thông phn s sng y,

xin nhm li chúng con cu nguyn

và rng ban muôn ơn lành cho đời sng hin ti ca con cái Cha.

Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu