CHÚA NHT 19 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

Theo ý đnh yêu thương của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã phó mình làm ca l vì chúng ta. Trong tâm tình biết ơn, chúng ta hãy cầu nguyn xin Chúa dy chúng ta sống đc ái như Chúa muốn :

 

- Vì s sng ca Chúa đem li sc mnh cho hành trình ca con người, xin cho các tín hu khi lãnh nhn Thánh Th Chúa biết th hin tinh thn hy sinh t b.

- Vì Chúa Thánh Thn đã đến biến đi b mt thế gii này, Xin cho các dân tộc cùng n lc kiến to hnh phúc và bình an cho nhau.

- Vì Thánh Th Chúa là lương thực ca l khách trên đường v Nhà Cha, xin cho các bnh nhân được an i và thêm ngh lc siêu nhiên.

- Vì chúng ta đã được Thiên Chúa tha th, xin cho mi người hin diện nơi đây ngày càng thấm nhun tình yêu thương đối vi mi người chung quanh.

 

Ly Cha là Thiên Chúa tình yêu,

trong Con yêu du Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,

Cha đã mc khi và ban phát cho chúng con tình yêu cao c ca Cha

đ chúng con được vui mừng và bình an trong ơn Cha cứu chuc,

xin nhm li chúng con cu nguyn.

Nhân Danh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu