CHÚA NHT 20 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

Đòi hi ca đi sng Kitô hu là phi tr nên con người mi, vì nh Phép Ra, chúng ta đã được tái sinh trong sự sng ca Chúa kitô, và còn được nuôi dưỡng thường xuyên bng Thánh Th ca Người. Vy chúng ta hãy khiêm tn nhìn nhn thân phn mng dòn và xin ơn Chúa thêm sức cho chúng ta :

 

- Xin Chúa cho mi thành phn dân Chúa biết yêu quý s sng chân thực ca Chúa Kitô và luôn tiếp nhn các xng đáng.

- Xin Chúa cho con người trong thế gii hôm nay biết khao khát và tìm kiếm Chúa đang khi mit mài vi nhng công vic trn thế.

- Xin Chúa cho nhng người chưa tin nhận Chúa Kitô được ơn Thánh Thần lôi cun, biết sng mt cuc đi phù hp vi lương tâm ngay thẳng.

- Xin cho cng đoàn giáo x chúng ta tr nên chng tá Chúa Kitô gia thế gii bng đi sng cu nguyn và bác ái.

 

Ly Cha, chúng con chúc tng Cha

vì Cha đã quy t chúng con vào Hi Thánh

và không ngừng nuôi dưỡng gìn gi chúng con,

Cha còn mun cho đi sng chúng con

ngày càng tr nên siêu nhiên mi m trong ơn Cha rộng ban,

xin nhm li chúng con cu nguyn và ban ơn trợ giúp.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu