CHÚA NHT 21 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh chị em thân mến, “Chúa Kitô là Đường, là s tht và là s sng”, Người còn là Đấng lôi kéo mi người đến vi Thiên Chúa. Cùng tuyên xưng chân lý mạc khi, chúng ta st sng dâng lên Cha trên tri li cu nguyn :

 

- Xin cho nim Tin- Cy- Mến ca mi thành phần dân Chúa được ngày càng tiến trin, nh tiếp nhn bí tích Thánh Th cách xng đáng và thường xuyên.

- Xin cho các dân tc trên thế gii hôm nay được nghe biết Tin Mng và đáp tr tiếng Chúa.

- Xin cho các gia đình Kitô hu tr nên du chng tình yêu với thái độ kính trng và biết hy sinh cho nhau.

- Xin cho mi người hin din nơi đây được gn bó mt thiết vi Chúa Kitô và trung thành bước theo Người.

 

 Ly Cha, trong ý đnh cu thế,

Cha đã mun Ngôi Li nhp th,

sng làm người như chúng con để dn đưa chúng con về cùng Cha

và quy t chúng con thành cng đoàn duy nht,

chúng con xin chúc tng Cha và thiết tha nguyn cu,

Xin Cha chúc lành cho nhng điu chúng con mong ước.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu