CHÚA NHT 23 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

Vì yêu thương thế gian, Thiên Chúa Cha đã mun Con Mt Ngài nhp thế dùng quyn năng Thiên Chúa mà cha lành các bnh hon tt nguyn và loan báo Tin Mng cu độ. Gi đây, mc ly tâm tình đơn sơ phó thác và tin tưởng nơi Cha trên trời chúng ta hãy dâng li cu nguyn :

 

- Chúa Kitô đã chn con đường cu thế đ minh chng Thiên Chúa là Tình Yêu, xin cho Hi Thánh luôn trung thành bước theo Chúa trên con đường này.

- Chúa Kitô là ánh sáng muôn dân, xin cho các dân tộc được nhn biết Tin Mng và sng vi nhau trong tinh thn đoàn kết, cùng n lc xây dng mt thế hòa bình.

- Chúa là ngun mch mi phúc lành, xin thương đến các anh ch em đang gp đau kh nơi thân xác và tinh thần.

- Chúa đã ân cn tiếp đón mi người, xin cho mi người chúng ta được mt tâm hn qung đi, biết ăn t tế vi anh ch em sng chung quanh mình.

 

Ly Thiên Chúa toàn năng

là Cha Đức Giêsu Kitô và cũng là Cha chúng con,

Cha hng biết rõ nhu cu ca con cái,

xin thương nhậm li chúng con cu nguyn,

đ nh ơn Cha rộng ban

chúng con được đy lòng phn khi hân hoan.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu