CHÚA NHT 24 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

Trước li Đức Kitô tiên báo vic Người chịu thương khó và mạc khi ý đnh ca Thiên Chúa, chúng ta hãy st sng dâng li cu nguyn :

 

- Xin cho mi người trong dân Thánh biết trung thành bước theo Chúa, ngày càng chp nhn và đi sâu vào mu nhim Thp Giá.

- Xin cho các dân tc được ơn Chúa soi dẫn, để mi người nhn biết và tuyên xưng Danh Chúa.

- Xin cho những người đau kh được sc mnh và quyn năng Chúa nâng đ i an.

- Xin cho cng đoàn hin din biết đem ra thc hành trong đi sng các đòi hi ca đc tin.

 

Ly Cha là Thiên Chúa toàn năng,

khôn ngoan và tài trí khôn lường,

Cha đã sai Đức Giêsu Con Cha đến trn gian đ cu chuc nhân loi,

xin nhm li chúng con cu nguyn và ban phát mi ơn lành.

Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu