CHÚA NHT 25 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

Do ý định yêu thương của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Cu Thế đã dùng cái chết và s sng li ca Người đ ban muôn phúc lành cho nhân loi. Chúng ta hãy tha thiết cm t và dâng li cu nguyn :

 

- Chúa Giêsu đã dy các môn đ bài hc khiêm tn phc v, xin cho mi thành phn dân Thánh biết noi gương Chúa trở nên dng c hu ích cho mi người.

- Chúa Kitô là Đường, là s Tht và là s Sng, xin cho các dân tc được nhn biết Chúa đ được hnh phúc và bình an.

- Chúa đã yêu mến nhng người nghèo khó cách đc bit, xin thêm sức mnh cho các anh ch em đang lâm cnh thiếu thn.

- Chúa mun con người sng qung đi, xin cho mi người trong cng đoàn chúng ta ngày càng thm nhun tinh thn Phúc âm trong quan h đi vi mi người.

 

Ly Cha là Thiên Chúa giàu lòng thương xót,

nhờ Đức Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con,

Cha đã ban ơn nghĩa t và muôn phúc lành cho nhân loi,

xin nhm li chúng con cu nguyn, đ nh ơn Cha giúp,

chúng con được luôn xng đáng vi tình Cha yêu thương.

Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu