CHÚA NHT 26 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Người đã mun cho tt c nhân loi được sung mãn các ân hu Chúa Thánh Thn. Trong ý thc y, chúng con hãy dâng li cu nguyn cho Hi Thánh và xã hi trn gian này :

 

- Để Hi Thánh thực s tr nên bí tích cu đ muôn dân, xin Chúa ban cho mi thành phn dân Chúa ngày càng thm nhun ý mun cu đ ca Chúa Kitô.

- Để thế gii được sng trong bình an, xin Chúa cho các dân tc biết tôn trng ln nhau và cùng góp phn xây dng tình bác ái huynh đệ.

- Để nhng người nghèo khó bé mn được hnh phúc, xin Chúa luôn che ch gi gìn h đ m lòng mi người biết th hin tinh thn chia s.

- Để mi người hin din nơi đây được Chúa chúc phúc, xin Chúa ban sc mnh Thánh Thn đi mi đi sng chúng ta phù hợp vi các đòi hi ca Tin Mng.

 

Ly Cha là Thiên Chúa chúng con yêu mến tôn th,

Cha đã thc hin chương trình cứu đ nhân loi

trong Con Yêu Du Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Xin nhm li chúng con cu nguyn

và rng ban điu chúng con mong ước.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu