CHÚA NHT 27 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

Thiên Chúa là Tình yêu. Ngài đã dng nên con người ging hình nh Ngài và còn cho con người mt trái tim biết yêu thương. Hôm nay, chúng ta hãy đặc bit cu nguyn cho đi sng các gia đình trong thế gii :

 

- Xin Chúa nhìn đến các gia đình Kitô giáo, ban cho h được tinh thn hy sinh hiến tế noi gương tình yêu của Đức Kitô dành cho Hi Thánh.

- Xin Chúa thanh ty lòng d con người thi đi, đ mi người sáng suốt nhn ra tình yêu cu đ ca Chúa và mau mn đáp tr tiếng Chúa gi.

- Xin Chúa nâng đ các gia đình đang gp th thách, đ h được đy sc mnh và can đm vượt qua nhng khó khăn hin ti.

- Xin Chúa cho mi gia đình trong giáo x chúng ta tr nên trường dạy đc tin, nơi cầu nguyn và sng yêu thương.

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng,

trong chương trình sáng tạo Chúa đã chúc lành cho đi sng gia đình

và rng ban muôn ơn hồn xác,

xin nhm li cu nguyn ca dân Chúa

là nhng người đã được Chúa yêu thương quy tụ thành gia đình Chúa.

Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu