CHÚA NHT 28 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

Trong ý đnh nhim mu ca Thiên Chúa, mi người đu được kêu gi tr nên trn lành thánh thin. Gi đây, vi tâm tình khiêm tn, chúng ta dâng lên Chúa lời cu nguyn xin ơn thanh tẩy và tr giúp :

 

- Cu cho nhng ai đang sng đi tn hiến, xin Chúa ban sc mnh giúp h ngày càng th hin tinh thn t b hy sinh.

- Cu cho nhng người thành tâm thin chí, xin Chúa ban ơn soi sáng để quyết định của h phù hp vi ý Chúa mun.

- Cu cho nhng người đang sng trong các điu kin thun li, xin Chúa m lòng h biết rng rãi trước các nhu cu ca anh ch em chung quanh.

- Cu cho cng đoàn hin din, xin Chúa dy mi người chúng ta biết tìm kiếm s khôn ngoan đích thực trong đi sng hàng ngày.

 

Ly Cha là ngun mch Chân- Thin- M,

Cha đã cho Con Cha làm người đ con người được tr nên con cái Cha,

xin nhìn đến nhng ước nguyn chúng con dâng lên,

vì Cha là Đấng giàu có và rt mc nhân ái.

Chúng con cu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu