CHÚA NHT 29 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

Trong tâm tình t ơn Thiên Chúa yêu thương thế gian đến ni ban Con mt Người hiến dâng mng sng làm giá cu chuc mi người, chúng ta hãy tha thiết nguyn cu cho Hi Thánh và thế gii hôm nay :

 

- Xin cho các tha tác viên trong Hi Thánh hng noi gương gương Chúa Kitô phục v vi tinh thn du hin khiêm tn.

- Xin cho các dân tc được rao ging Tin Mng, biết xây dng bình an và hnh phúc cho nhau.

- Xin cho nhng người đang sống trong đau kh tht vng được vng tin vào Chúa Kitô được ơn nâng đỡ.

- Xin cho mi người hin din nơi đây biết cng tác vào s mng cu thế ca Chúa Kitô theo chc năng ca mình.

 

Ly Cha là Cha nhân ái,

Cha hng mun ban phát ơn cứu đ hơn là luận pht con người.

Xin nhm li chúng con nguyn cu

và rng ban muôn ơn lành cho chúng con là con cái Cha.

Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu