CHÚA NHT 30 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

Thiên Chúa đã đt Đức Kitô làm V Thượng Tế nhân từ và trung tín, hằng xót thương chuyển cu cho chúng ta trước Tòa Thiên Chúa hng sng. Vy chúng ta hãy nh Người mà bày t cùng Cha trên tri nhng ước nguyn chân thành cho mi người đang sng trong thế gii hôm nay :

 

- Xin Chúa ban thêm đc tin cho mi thành phần dân Thánh, đ mi người nhn biết Chúa là Đường, là S Tht và là S Sng.

- Xin Chúa dùng ánh sáng hướng dn các dân tc, đ khp nơi mọi người được nhn biết và tin theo Chúa.

- Xin Chúa ban ơn nâng đỡ các anh ch em đang gp đau kh, đ tâm hn h được luôn vui mng và bình an.

- Xin Chúa dy mi người chúng con biết trung thành cu nguyn, đ ngày càng được gn Chúa hơn.

 

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng,

chúng con ca tng Cha vì mi s tt lành đu bi Cha

và luôn được Cha rng rãi ban phát cho con cái,

xin nhậm li chúng con cu nguyn vi nim tin phó thác.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu