CHÚA NHT 31 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

Mi gii răn thánh đu quy v lut “Mến Chúa yêu người”. Nhưng đi vào thực tế, chúng ta nhn thc mình còn nhiu thiếu xót li lm. Vy, mc ly tâm tình khiêm tn, chúng ta st sng nài xin Chúa ban ơn nâng đỡ con người sng đi l hành trn gian này :

 

- Chúng ta hãy cu nguyn cho các Kitô hu, xin Chúa ghi khc nơi tâm hồn mi người tinh thn yêu mến và thc thi điu Chúa dy.

- Chúng ta hãy cu nguyn cho thế gii, xin Chúa ban bình an đích thc, đ các dân tc sng đoàn kết và góp phn xây dng li ích chung.

- Chúng ta hãy cu nguyn cho các anh ch em đã ly trn xin Chúa thương xót sớm đưa họ v hưởng Nhan Thánh.

- Chúng ta hãy cầu nguyn cho cng đoàn hin din, xin Chúa hướng lòng mi người chúng ta lên cao, biết liên kết vi hy tế bàn th và thao thc ơn cứu đ cho bn thân cũng như cho anh em đồng loi.

 

Ly Cha là Cha toàn năng và nhân ái,

Cha mun con người được hnh phúc trong đi sng

và Cha hng rng ban ơn lành để con người được thăng tiến,

xin nhm li chúng con tin tưởng cu nguyn.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu