CHÚA NHT 32 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

Thiên Chúa hằng quan tâm ưu ái nhìn đến nhng tâm hn nghèo khó bé mn và Ngài đã chúc phúc cho h tha hưởng Nước Tri. Vi tâm tình con tho, chúng ta thưa lên Cha trên trời li cu nguyn thiết tha :

 

- Xin Chúa hướng dn các thành phn trong Hi Thánh luôn sng trung thành với tinh thn nghèo khó Phúc âm.

- Xin Chúa thc tnh tâm hn con người thi đi biết tìm Chân- Thin- M.

- Xin Chúa rng ban cho nhng anh ch em đang gp khó khăn có lương thực đy đ, và cng c nim tin nơi họ.

- Xin Chúa m lòng mi người chúng con biết rộng rãi trước các nhu cu chung.

 

Ly Cha chí thánh,

chúng con ngi khen và tôn vinh lòng xót thương hải hà ca Cha,

xin Cha nhm li con cái nài van và rng ban muôn ơn lành.

Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu