CHÚA NHT 33 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh chị em thân mến,

Trong nhng ngày cui năm phng v, Li Chúa nhc nh chúng ta suy nghĩ v ngày Chúa li đến. Lúc y mi s s qua đi, và mi người chúng ta phi ra trình din trước mt Chúa đ tr l v chính cuc đi mình. Gi đây vi nim tin tưởng phó thác, chúng ta hãy st sng cu nguyn cho Hi Thánh và thế gii :

 

- Xin cho các Kitô hu biết n lc đem Li Chúa ra thc hành trong đi sng, đ chng t lòng trung tín vi Chúa.

- Xin cho các dân tc được ánh sáng Tin Mng chiếu soi và nhn biết Chúa, để thế gii này ngày càng thm nhun ơn cứu đ.

- Xin cho nhng người đang gp đau kh th thách biết liên kết vi Chúa Kitô, hiến dâng cuc đi mình cùng vi l dâng ca Chúa Kitô Thượng Tế.

- Xin cho cng đoàn chúng ta đang tham d c hành Thánh Th biết mặc ly tâm tình cu thế ca Chúa Kitô và nhn được s sng người ban.

 

Ly Cha là Thiên Chúa hng hu,

Cha đã sai Con mt đến trn gian đ cu đ

và mc khi mu nhim ca Cha cho muôn người.

Khi hoàn tt chương trình cứu đ

Ngài đã v tri ng bên hu Cha và sẽ tr li vinh quang,

xin cho chúng con trên đường l hành

đang tha thiết nguyn cu được Cha chúc phúc

và vui nhn điu chúng con mong ước.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu