L CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TR B

 

Anh ch em thân mến,

Trong cuộc thương khó, Chúa Kitô đã khẳng đnh Người là Vua, nhưng Nước tri không thuc thế gian này. Hôm nay, cùng vi c Hi Thánh đang hân hoan mng l Chúa Kitô Vua vũ tr, chúng ta tôn vinh Vương quyền ca Người và c Thiên Chúa, đng thi bày t lòng suy phục Đấng là Vua trên các vua, Chúa trên các chúa. Chúng ta hãy st sng dâng li cu nguyn :

 

- Xin Chúa đ tràn ân sng và bình an trên các thành phn dân Chúa, đ mi người được phn khi hân hoan.

- Xin Chúa quy t các dân tc hip nht vi nhau trong tinh thần hòa hp và chung sc xây dng mt thế gii bình an.

- Xin Chúa soi chiếu ánh sáng chân lý trên nhng người thành tâm thin chí đang mit mài tìm kiếm đ nhn biết Chúa.

- Xin Chúa luôn thanh ty và ban Thánh Thn đi mi cuc đi chúng con xng đáng là công dân nước Tri.

 

Ly Cha, Cha đã mun cho Đức Kitô tri qua đau kh,

đ quy t muôn dân tn mác thành gia đình ca Cha.

Người cũng được tôn vinh bng danh hiu vượt trên mi danh hiu,

đ muôn nước bái phc suy tôn,

xin cho li chúng con cu nguyn hôm nay được đp lòng Cha

và đem li muôn ơn lành.

Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu