CHÚA NHT 4 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

 

 Li ca Chúa Kitô có sc mnh giải thoát con người khi s d và ti li. Vi lòng tin tưởng, chúng ta hãy bày t lên Chúa Cha nhng ước nguyn chân thành :

 

-      Xin Chúa cho mi thành phn trong Hi Thánh luôn cm nhn được rng Li Chúa kitô đy Thn Khí và có sc mnh tái sinh.

-      Xin Chúa cho các dân tộc trên thế gii biết n lc xây dng tình huynh đ và phc v hnh phúc cho con người.

-      Xin Chúa cho nhng người đang đau kh tinh thn và th xác tìm được sc mnh và nim an i nơi Lời Chúa.

-      Xin Chúa cho mi người đang tham d phng hôm nay biết đi vào đi sng mi đp lòng Chúa.

 

 

Ly Cha, cha đã sai Con mt Cha là Đức Giêsu Kitô xung thế gian đ gii thoát con người khi ách ti li nng n, nay chúng con đang trông ch ơn Chúa như sương trời tưới gi, xin nhm li chúng con cu nguyn vi lòng tin tưởng khao khát. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.