CHÚA NHT 5 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

Thiên Chúa đã sai Đức Kitô đến trn gian đ phc v và hiến thân cho nhân loi. Chúng ta hãy cm t Người và tha thiết dâng li cầu nguyn :

 

·      Xin cho các ch chăn trong Hi Thánh luôn sng hết mình vì đoàn chiên theo gương Chúa Kitô cứu thế.

·      Xin cho thế gii hôm nay đón nhn được s đip phúc âm đang khi n lc xây dng xã hi trn thế.

·      Xin cho nhng người đang tham d vì chăm ngàn thử thách cm thy được khích l trước nhng hành đng yêu thương đích thực.

·      Xin cho cng đoàn phng v tham d hôm nay biết quên mình đ sng vì mi người và cho mi người.

 

Ly Chúa, Chúa mun cho con người được sng và sng di dào, xin nhm li chúng con cầu nguyn, đ vi ơn Chúa, chúng con được vng d gn bó vi Ngài. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.