CHÚA NHT 6 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

 

Chúa Giêsu là Đấng Thánh ca Thiên Chúa đã đến trn gian đ thanh ty và thánh hóa mọi người nên con cái Cha trên tri. Chúng ta hãy tin tưởng chy đến vi Người và nh Người dâng li cu cho Hi Thánh và cng đng nhân loi :

 

·      Xin Chúa luôn thanh ty mi thành phn dân Chúa ngày càng nên tinh tuyn thánh thin.

·      Xin Chúa liên kết các dân tộc trong tinh thn phc v và góp phn xây dng li ích chung.

·      Xin Chúa ban ơn nâng đỡ các anh ch em đau kh thiếu thn và cho h cm nghim được c th ơn ấy qua s giúp đ ca mi người.

·      Xin Chúa cng c nim tin nơi mỗi người hin din trong c hành phụng v hôm nay, tt c đu n lc làm sáng Danh Chúa trong đi sng hàng ngày.

 

Ly Cha là Cha nhân ái, chúng con t ơn Cha đã ban cho con người được phúc làm nghĩa t, xin thương nhậm li chúng con cu nguyn, vì chúng con tin tưởng Cha có quyn ban phát mọi s.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.