CHÚA NHT 8 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

 

Là Kitô hu, chúng ta đã được tr nên nhng con người mi trong Chúa Kitô và chúng ta cũng được mi gi sng xng đáng vi phm giá cao quý ca mình. Nhưng chúng ta cũng ý thc thân phn yếu hèn ti li. Vy chúng ta khiêm tn nài xin Chúa ban ơn đổi mói cho chính mình và anh em :

 

·      Xin Chúa cho Hi Thánh là Hin Thê Chúa Kitô được ngày càng nên ging Chúa Kitô, biết liên kết vi Người và vâng phc Người.

·      Xin Chúa cho thế gii hôm nay được thm nhun tinh thn Kitô giáo và mi người được ơn nhận biết Chúa.

·      Xin Chúa cho các bn tr biết n lc tìm kiếm và xây dng mt tình yêu trong trắng, trung tín và chân thành.

·      Xin Chúa cho mi người chúng ta luôn c gng thay đi đi sng mình trong tinh thn đo đc.

 

Ly Chúa là Đấng thu sut mi bí n tâm can, Chúa ban ơn nâng đỡ đ chúng con ngày càng thêm vng mnh, chúng con xin dâng li chúc tng t ơn và ước mong được Chúa đoái thương chấp nhn điu chúng con nguyn cu.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.