CHÚA NHT 9 THƯỜNG NIÊN  

 

Anh ch em thân mến, Chúa Kitô đến trn gian đ ý đnh cu đ ca Thiên Chúa được thc hiện trn vn. Người đã rao ging Nưới Tri và bày t quyn năng Thiên Chúa. Gi đây, chúng ta cùng khiêm tn dâng li cu nguyn :

 

- Xin Chúa cho các tha tác viên trong Hi Thánh được luôn ý thc ơn gọi nhưng không mà các ngài đã nhận, đng thi biết tin tưởng liên kết vi Đức Kitô trong mi s.

- Xin Chúa cho con người thi đi được xác tín lòng Chúa nhân t và biết n lc xây dng hnh phúc cho nhau.

- Xin Chúa cho nhng người đang gp đau kh thiếu thn biết liên kết vi Chúa Kitô mà dâng Thp Giá đi mình làm của l có giá tr cu thế.

- Xin Chúa cho mi người đang hin din nơi đây biết làm chng cho Chúa Kitô du hin khiêm nhường bng tâm hn qung đi đi vi anh em.

 

Ly Chúa Cha toàn năng nhân hu,

con người chúng con đy bt xng, li lm

nhưng vn được Chúa yêu thương đón nhận,

li còn nâng lên hàng con cái.

Nay chúng con nguyn xin vi lòng tin tưởng

s được Chúa xót thương và ban muôn phúc lành.

Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu