CHÚA NHT 1 MÙA CHAY B

 

Anh ch em thân mến,

 

Li Chúa hôm nay mi gi hết mi người : “Hãy ăn năn sám hi và tin vào Tin Mng”. Trước s đip mang tính cp bách này, chúng ta hãy tha thiết khn cu Thiên Chúa tuôn đ Thánh thần và nhìn đến các nhu cu ca con người thi đi hôm nay :

·      Dưới s thúc đy ca Thánh Thn, Đức Giêsu đã vào sa mc và đó Người sng trong chay tnh, chúng ta hãy cu nguyn cho mi thành phn dân Chúa biết lng nghe Li Chúa mà thay đi nếp sng theo tác động ca Thánh Thn.

·      Được đy Thn Khí, Đức Giêsu đã đi rao ging Tin Mng và phc v hnh phúc ca con người, chúng ta hãy cu nguyn cho con người trong thế gii hôm nay được vui mng và thăng tiến vì thái đ phc v ca Hi Thánh.

·      Thiên Chúa đã đoái thương để mùa chay tr nên thi gian thun li, chun b tâm hn con người đón mng mu nhim Đức Kitô phc sinh, chúng ta hãy cu nguyn cho nhng ai ưu phiền vì ti li được ơn trở li và sng bình an.

·      Vi vic chu ma qu cám d, Đức Giêsu dy chúng ta phải lướt thng men tà ca xác tht, chúng ta hãy cu nguyn cho mi người hin din được thêm sc mnh và trung thành bước theo con đường vượt qua ca Chúa.

 

Ly Cha Chí thánh, Cha biết rõ thân phn con người yếu hèn và hay sa ngã, nhưng Cha vẫn yêu thương đến ni ban Con Mt yêu du đ Người tr nên ơn cứu ri cho nhng ai tin. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu